БУЛГАН СУМАНД АВТО ТЭЭВРИЙН ҮЗЛЭГ БОЛОВ

2019-06-25 09:17:52 | 229 | 0


Булган суманд авто тээврийн үзлэг оношилгоо энэ сарын 3, 4-ний өдрүүдэд явагдлаа. Сумын хэмжээнд 241 тээврийн хэрэгсэл албан журмын татвараа төлжээ.

 Одоогийн байдлаар авто татвар 8604.0 мянган төгрөг агаарын бохирдолын татвар 670.1 мянган төгрөг, авто зам ашигласаны төлбөр 1068.0 мянган төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлээд байна.

Булган суман дахь сурвалжлагч П.Оюунчимэг

Сэтгэгдэл үлдээх


Шинэ мэдээ


Ямар нэгэн санал асуулга алга байна