ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ АРДЧИЛСАН НАМ “ХАНГАЛТГҮЙ” ГЭЖ ДҮГНЭВ

2017-12-05 17:41:41 | 1187 | 0


Архангай аймгийн Засаг дарга бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө 4 бүлэг, 203 зорилт,  тэдгээрийг хэрэгжүүлэх 507 ажил, арга хэмжээг тусгасан төлөвлөгөө боловсруулан батлуулаад  мөрдөж байна. Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилтийг бүлэг тус бүрээр тоймлон танилцууллаа.

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг хангалттай гэж үнэлсэн бол Ардчилсан намын бүлэг Хэт ерөнхий заалт бүхий мөрийн хөтөлбөр болсныг дураад, хангалтгүй гэж дүгнэв.

Сэтгэгдэл үлдээх


Шинэ мэдээ


Ямар нэгэн санал асуулга алга байна