ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД “ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХ ЗҮЙ" СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2015-06-07 10:06:16 | 748 | 0


Дархан- Уул аймгийн Сум дундын 7 дугаар шүүхэд 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар Хөдөлмөрийн маргаантай холбоотой 59 иргэн нэхэмжлэл гаргаснаас ажлаас үндэслэлгүй халагдсан 35, Цалин хөлсний маргаан 14, бусад 9 хэргийг тус тус шийдвэрлэжээ. Иймд ажил олгогчийн болон ажилтны эрх зүйн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн зөрчлийг тодорхой хувиар бууруулах зорилгоор ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсээс аж, ахуйн нэгж байгууллагуудад Хөдөлмөрийн эрх зүйн сэдвээр сургалт зохион байгуулж байна.

Сэтгэгдэл үлдээх


Шинэ мэдээ


Фото мэдээ

Ямар нэгэн мэдээлэл олдсонгүй!
Ямар нэгэн санал асуулга алга байна