Дүүргийн анхан шатны 3 дугаар шүүхийн 35 жилиййн ой угтан зарлаж буй “Шүүх ба олон нийт” сэдэвт илтгэлийн уралдаан

2015-02-03 17:05:02 | 1305 | 0


Дүүргийн анхан шатны 3 дугаар шүүхийн 35 жилиййн ой угтан зарлаж буй

 “Шүүх ба олон нийт” сэдэвт илтгэлийн уралдаан

Зорилго:

Иргэдийн мэдлэг, шүүхэд хандах хандлагын түвшинг өөрчлөх, хөгжүүлэх, шүүх иргэдийн хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх, шүүхийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлахад оршино.

Уралдааны удирдлага, зохион байгуулалт

Дүүргийн анхан шатны 3 дугаар шүүхийн 35 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг, шалгаруулалт хийх комисс.

Уралдаанд оролцогчдод тавигдах шаардлага:

18-аас дээш настай иргэн бүрт нээлттэй.

Хугацаа:

Уралдааныг 2015 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 2-р сарын 11-ны  хооронд зохион байгуулна.

Материалыг хүлээн авах хугацаа:Уралдаанд оролцох бүтээлийг Шүүхийн тамгын газрын мэдээлэл лавлагааны ажилтанд 2015.02.06-ны дотор ирүүлнэ. Оролцогч биечлэн илтгэнэ. Оролцогч өөрийн овог нэр, сургууль, хаяг, харилцах утсыг бүтээлийн хамт бичиж ирүүлнэ.

            Шалгаруулалт: ажлын хэсэг уралдаанд ирүүлсэн илтгэлүүдээс урьдчилан шалгаруулалт хийж шилдэг 10 бүтээлийг 2015.02.11-ний өдрийн 10 цагт Шүүхийн Тамгын газар дээр 2-р шатны шалгаруулалтанд оролцуулна.

Бүтэээлд тавигдах шаардлага:

            Өөрийн ойлголтыг оновчтой, зөв, чөлөөтэй, уран бүтээлчээр асуудал дэвшүүлж, шинэ санаа төрүүлж, илэрхийлэх байдал, илтгэх ур чадварыг харгалзана. Илтгэх хугацаа 10-15 минут.

Шагнал урамшуулал:

            Бүтээлийг 1-3 байр эзлүүлж, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулна. Шалгарсан илтгэлийг ойн үеэр нийтэд сурталчилж, байгууллагын сайтад байршуулна.

1 дүгээр байр- Нэг: өргөмжлөл 100.000 төгрөг

2 дугаар байр- Нэг: өргөмжлөл 80.000 төгрөг

3 дугаар байр- Нэг: өргөмжлөл 60.000 төгрөг 

 

 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИС

Сэтгэгдэл үлдээх


Шинэ мэдээ


Фото мэдээ

Ямар нэгэн мэдээлэл олдсонгүй!
Ямар нэгэн санал асуулга алга байна